بازی های معوقه لیگ دسته یک بسکتبال مردان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بازی های معوقه دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب برگزار شد.

نتایج به شرح زیر است:

* نتایج بازی های معوقه  گروه شمال:

خانه بسکتبال کرمانشاه 63– 71عقاب تهران

دانش فراز البرز 81–85 آینده سازان

خانه فرهنگ 66– 86نبوغ اراک

اسد آباد 73– 65آرارات تهران

 

*نتایج بازی های معوقه  گروه جنوب:

نظم آوران سیرجان 96– 71مهروبان نوین ماهشهر

خانه بسکتبال جهرم 72– 64خانه بسکتبال گلنور اصفهان

صنعت مس رفسنجان 65–53 پتروشیمی بندر امام