دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول ملی بسکتبال به میزبانی شهرهای اراک، تبریز، یزد ، گرمسار و شهرکرد از امروزآغاز و تا جمعه ی هفته جاری ادامه خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ؛ دور برگشت رقابت های لیگ دسته اول ملی بسکتبال در شهرهای اراک ، تبریز ، یزد  ،گرمسار و شهرکرد در گروه های A، B، C، G و H  از امروز چهارشنبه هفتم دیماه آغاز شده است که در روز اول مسابقات نتایج زیر رقمخورد .

🏀گروه  A : اتحاد نوین اراک _ شاهو کردستان _خانه بسکتبال اسدآباد _نخلستان جم تهران

میزبان : اتحاد اراک

اتحاد نوين اراك ٧٣نخلستان جم٦٥

خانه بسكتبال اسداباد٨٠شاهو كردستان ٧٢

برنامه ادامه مسابقات

پنج شنبه ۸ دیماه

شاهو کردستان _ نخلستان جم تهران(ساعت ۱۶)

اتحاد نوین اراک _خانه بسکتبال اسد آباد  ( ساعت ۱۸)

جمعه ۹ دیماه

نخلستان جم تهران _خانه بسکتبال اسد آباد (ساعت ۱۶)

شاهو کردستان _اتحاد نوین اراک ( ساعت ۱۸)

🏀گروه B: شوان گروه پارسه گرمسار _خانه بسکتبال گرگان _خانه بسکتبال گنبد _جوانان ۲۰۲۴

میزبان : شوان گروه پارسه گرمسار

خانه بسكتبال گنبد٧٤خانه بسكتبال گرگان ٦٦

جوانان (٢٠٢٤)٦٠شوان گروه پارسه گرمسار ٧٨

برنامه ادامه مسابقات :

پنج شنبه : ۸ دیماه

خانه بسکتبال گرگان_ جوانان ۲۰۲۴ ( ساعت ۱۶)

شوان گروه پارسه گرمسار_ خانه بسکتبال گنبد( ساعت ۱۸)

جمعه ۹ دیماه

جوانان ۲۰۲۴_ خانه بسکتبال گنبد ( ساعت ۱۶)

شوان گروه پارسه گرمسارخانه بسکتبال گرگان(ساعت ۱۸)

🏀گروه C: گچبرگ یزد _خانه بسکتبال البرز قزوین _آرارات  تهران

میزبان : گچبرگ یزد

آرارات تهران٧٢گچبرگ يزد٧٩

برنامه ی ادامه مسابقات

پنج شنبه : ۸ دیماه

خانه بسکتبال البرز قزوین _ آرارات تهران

جمعه ۹ دیماه

گچبرگ یزد _ خانه بسکتبال البرز قزوین

🏀گروه G: امید جوانان اسپادانا اصفهان _جنوب نوین بندر ماهشهر _مس شهربابک _فرخ دانه کیمیا فرخشهر

میزبان : فرخ دانه کیمیا فرخشهر

محل برگزاری : شهرکرد

مس شهر بابك ٨٦جنوب نوين بندرماهشهر٥٧

فرخ دانه كيميا فرخشهر ١٠١اميد جوان اسپادنا٤٤

برنامه ادامه مسابقات

پنج شنبه ۸ دیماه

امید جوانان اسپادانا اصفهان _مس شهربابک ( ساعت ۱۶)

جنوب نوین بندر ماهشهر _ فرخ دانه کیمیا فرخشهر ( ساعت ۱۸)

جمعه ۹ دیماه

جنوب نوین بندر ماهشهر _ امید جوانان اسپادانا اصفهان( ساعت ۱۶)

فرخ دانه کیمیا فرخشهرمس شهر بابک ( ساعت ۱۸)

🏀گروه H : ملوان بندر انزلی _خانه بسکتبال آذربایجان شرقی _خانه بسکتبال اردبیل _خانه بسکتبال لرستان

میزبان : خانه بسکتبال آذربایجان شرقی

محل برگزاری : تبریز

خانه بسكتبال لرستان ٥١ملوان بندر انزلي٧٥

خانه بسكتبال اردبيل٦٧خانه بسكتبال آذربايجان شرقي٧٦

پنج شنبه ۸ دیماه

ملوان بندر انزلی_ خانه بسکتبال اردبیل (ساعت ۱۶)

خانه بسکتبال آذربایجان شرقی _ خانه بسکتبال لرستان ( ساعت ۱۸)

جمعه ۹ دیماه

خانه بسکتبال اردبیل_ خانه بسکتبال لرستان ( ساعت ۱۶)

خانه بسکتبال آذربایجان شرقی _ ملوان بندر انزلی( ساعت ۱۸)

این مسابقات با حضور ۳۰ تیم برگزار می شود و دور برگشت در گروه های D، E و F از ۱۴ دیماه آغاز می شود .