دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول ملی بسکتبال به میزبانی شهرهای اراک، تبریز، یزد ، گرمسار و شهرکرد  در گروههای A، B، C، G و H از  چهارشنبه هفتم تا جمعه نهم دیماه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ؛ دور برگشت رقابت های لیگ دسته اول ملی بسکتبال در شهرهای اراک ، تبریز ، یزد  ،گرمسار و شهرکرد در گروه های A، B، C، G و H  از چهارشنبه هفتم دیماه  تا جمعه نهم دیماه آغاز شده است که نتایج این مرحله بهشرح زیر است :

🏀گروه  A : اتحاد نوین اراک _ شاهو کردستان _خانه بسکتبال اسدآباد _نخلستان جم تهران

میزبان : اتحاد اراک

چهارشنبه ۷ دیماه

اتحاد نوين اراك ٧٣نخلستان جم٦٥

خانه بسكتبال اسداباد٨٠شاهو كردستان ٧٢

پنج شنبه ۸ دیماه

شاهو كردستان ٦٥نخلستان جم٦٣

اتحادنوين اراك٧٠خانه بسكتبال اسداباد٧٩

جمعه ۹ دیماه

نخلستان جم تهران٩٥خانه بسكتبال اسداباد٩٤

شاهو كردستان ٧١اتحاد نوين اراك ٥٠

🏀گروه B: شوان گروه پارسه گرمسار _خانه بسکتبال گرگان _خانه بسکتبال گنبد _جوانان ۲۰۲۴

میزبان : شوان گروه پارسه گرمسار

چهارشنبه ۷ دیماه

خانه بسكتبال گنبد٧٤خانه بسكتبال گرگان ٦٦

جوانان (٢٠٢٤)٦٠شوان گروه پارسه گرمسار ٧٨

پنج شنبه : ۸ دیماه

خانه بسكتبال گرگان٥٢جوانان(٢٠٢٤)٥٩

شوان گروه پارسه گرمسار ٨٣خانه بسكتبال گنبد٨١

جمعه ۹ دیماه

جوانان (٢٠٢٤٦٧خانه بسكتبال گنبد٧٧

شوان گروه پارسه گرمسار٨٠خانه بسكتبال گرگان ٧٣

🏀گروه C: گچبرگ یزد _خانه بسکتبال البرز قزوین _آرارات  تهران

میزبان : گچبرگ یزد

چهارشنبه ۷ دیماه

آرارات تهران٧٢گچبرگ يزد٧٩

پنج شنبه : ۸ دیماه

آرارات تهران٨٠خانه بسكتبال البرز قزوين٧٣

جمعه ۹ دیماه

گچبرگ يزد ٧٥خانه بسكتبال البرز قزوين٨٢

🏀گروه G: امید جوانان اسپادانا اصفهان _جنوب نوین بندر ماهشهر _مس شهربابک _فرخ دانه کیمیا فرخشهر

میزبان : فرخ دانه کیمیا فرخشهر

محل برگزاری : شهرکرد

چهارشنبه ۷ دیماه

مس شهر بابك ٨٦جنوب نوين بندرماهشهر٥٧

فرخ دانه كيميا فرخشهر ١٠١اميد جوان اسپادنا٤٤

پنج شنبه ۸ دیماه

اميد جوان اسپادانا ٥٣مس شهر بابك٨٣

جنوب نوين بندرماهشهر٦٤فرخ دانه كيميا٩٠

جمعه ۹ دیماه

جنوب نوين بندرماهشهر٧٩اميد جوان اسپادانا ٧١

فرخ دانه كيميا فرخشهر ٥٢مس شهربابك٤٦

🏀گروه H : ملوان بندر انزلی _خانه بسکتبال آذربایجان شرقی _خانه بسکتبال اردبیل _خانه بسکتبال لرستان

میزبان : خانه بسکتبال آذربایجان شرقی

محل برگزاری : تبریز

چهارشنبه ۷ دیماه

خانه بسكتبال لرستان ٥١ملوان بندر انزلي٧٥

خانه بسكتبال اردبيل٦٧خانه بسكتبال آذربايجان شرقي٧٦

پنج شنبه ۸ دیماه

ملوان بندرانزلي٧٩خانه بسكتبال اردبيل ٥٠

خانه بسكتبال آذربايجان شرقي٨٦خانه بسكتبال لرستان٧٠

جمعه ۹ دیماه

خانه بسكتبال اردبيل ۶۹خانه بسكتبال لرستان ۷۵

خانه بسكتبال آذربايجان شرقي٨٨ملوان بندرانزلي ٨٢

این مسابقات با حضور ۳۰ تیم برگزار می شود و دور برگشت در گروه های D، E و F از ۱۴ دیماه آغاز می شود .