اولین کمپ داوران جوان بسکتبال  باحضور ۲۵داور‌   از پانزدهم تا هفدهم  دیماه در نیشابور برگزار

می شود .

داوران منتخب  برای این کمپ زیر ۲۵سال هستند که پیش از این  قضاوت مسابقات قهرمانی کشور را برعهده داشتند .

داوران منتخب  در این کمپ  برای قضاوت در مسابقات لیگ نوجوانان و لیگ دسته دو کشور  در بهمن ماه سال جاری آماده می شوند .

این کمپ در خانه بسکتبال نیشابور از تاریخ  پانزدهم تا هفدهم دیماه برگزار می شود .