در روز دوم دور برگشت لیگ دسته اول ملی بسکتبال در گروه های D و E نتایج زیر رقم خورد :

گروه D

دهكده افتاب مه گل البرز٧٧پارسه دامغان٦٦

گروهE

نفت و گاز گچساران٨٤مهرام٧٠

پارس خودرو پيشتاز تاكستان ٥٠رعد پدافند خوزستان ٦٣