در روز سوم دور برگشت لیگ دسته اول ملی بسکتبال در گروه های D و E نتایج زیر رقم خورد :

گروه D:

دهكده افتاب مه گل البرز٤٩نبوغ سرمايش اراك٤٦

گروه E:

نفت و گاز گچساران٧٨پارس خودرو پيشتاز مهر تاكستان٥٠

رهد پدافند خوزستان٦٠. – مهرام٧٢