مسابقات مینی بسکتبال استان البرز در دو بخش پسران و دختران با رقابت ۱۷ تیم برگزار شد و دهکده آفتاب مهگل و شاهین البرز بهترتیب در بخش پسران و دخترام عنوان قهرمانی را بدست آوردند.

به گرارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ بنا بر اعلام هیات بسکتبال استان البرز، مسابقات مینی بسکتبال استان البرز در دوبخشدختران و پسران با شرکت 17 تیم در خانه بسکتبال استان با نام بزرگ داشت مقام مادر برگزار شد.

این مسابقات در مدت دو ماه برگزار شد که در بخش پسران ؛ دهکده آفتاب مهگل ، آتی و تیوا اول تا سوم شدند .

در بخش دختران نیز شاهین البرز ، ویرا البرز و رها البرز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند .

در روز پایانی این مسابقات  به چهار تیم راه یافته به مرحله پایانی جوایزی اهدا شد و همچنین از حمایت کنندگان مالی تیم ها و جمعیاز پیشکسوتان استان نیز تجلیل بعمل آمد.