لینک رای گیری برای انتخاب بهترین بازیکن دیدار شهرداری گرگان_الریاضی لبنان👇

🌐https://www.fiba.basketball/wasl/22-23/westasia/news/fan-vote-step-ahead-player-of-the-game-wasl-west-asia-180123