شش تیم به مرحله ی پلی آف لیگ دسته یک ملی بسکتبال راه یافتند و تکلیف ده تیم دیگر این مرحله هفته ی آینده با برگزاری دیدارهای برگشت گروه های دیگر مشخص می شود .

خانه بسكتبال اسداباد، نخلستان جم تهران، جوانان ٢٠٢٤، مس شهر بابك، ملوان بندرانزلي و خانه بسكتبال آذربايجان شرقي به مرحله پلی آف لیگ دسته اول ملی بسکتبال کشور راه یافتند .

خانه بسكتبال اسداباد٨٨ – خانه بسكتبال لرستان ٦٨
نخلستان جم تهران ٦٩- خانه بسكتبال اردبيل٤٢
تيم هاي صعود كننده از اين گروه :
خانه بسكتبال اسداباد
نخلستان جم تهران

مس شهربابك ٧٦- خانه بسكتبال گرگان ٦٤
جوانان (٢٠٢٤) ٧٤ – فرخ دانه كيميا فرخشهر ٦٤
تيم هاي صعود كننده از اين گروه :
جوانان ٢٠٢٤
مس شهر بابك

اتحاد نوين مركزي٣٦ – ملوان بندرانزلي ٧٢
شاهو كردستان ٧١ – خانه بسكتبال آذربايجان شرقي٦٧
تيم هاي صعود كننده از اين گروه :
ملوان بندرانزلي
خانه بسكتبال آذربايجان شرقي