از کلیه مربیان، داوران، بازیکنان و سایر علاقمندان به پژوهش و ترجمه در رشته بسکتبال دعوت بعمل
 می آید‌ ؛ سوابق خود را به آدرس ایمیل مسئول کمیته تحقیق و توسعه فدراسیون بسکتبال (رامین رضایی) ارسال کنند
برای  کسب اطلاعات بیشتر با تلفن  ۰۹۱۲۵۴۶۵۴۴۷تماس حاصل نمایید.
کمیته تحقیق و توسعه فدراسیون بسکتبال