مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال کشور  دوشنبه ۱۰ بهمن ماه به پایان می رسد و جایگاه تیم ها مشخص می شود .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و بنا بر اعلام سازمان لیگ بسکتبال ؛  با توجه به این مهم که مرحله دوم مقدماتی  قرار بود پنج شنبه ۱۳ بهمن ماه آغاز شود ، بدلیل عدمفرصت کافی برای تیم ها در راستای تهیه بلیط ، مسابقات مرحله دوم با یک هفته تاخیر برگزار می شود.

بنابراین مرحله دوم از دوشنبه ۱۷ بهمن ماه آغاز خواهد شد و با در نظر گرفتن پنجره ی ششم انتخابی جام جهانی و مسابقات سوپر لیگغرب آسیا ، مسابقات در روزهای ۱۷ بهمن و ۲۱ بهمن برگزار می شود و مسابقات بعدی به پس از دیداری های تیم ملی مقابل ژاپن وچین انتقال می باد که ۱۳ اسفند خواهد بود.

با پایان یافتن مرحله اول مقدماتی ؛ تیم های اول تا چهارم در گروه اول ، تیم های پنجم تا هشتم در گروه دوم و تیم های نهم تا دوازدهم درگروه سوم بصورت رفت و برگشت با هم دیدار می کنند .

بعد از  مقدماتی دوم ، مرحله ی پلی آف برگزار می شود

در این مرحله تیم های نهم تا دوازدهم برای فرار از سقوط می جنگند بطوریکه  تیم نهم با دوازدهم و دهم با یازدهم به مصاف هم میروند و دو تیم به دسته ی پایینتر سقوط می کنند .

تیم های اول با هشتم ، دوم با هفتم ، سوم با ششم و چهارم با پنجم  هم بصورت سه پیروزی از پنج بازی با هم رقابت می کنند تا چهارتبم برتر مشخص شوند .

نکته مهم ، احتساب امتیازات در مرحله دوم مقدماتی ، در هر گروه بصورت مجزا محاسبه می شود و  امکان ارتقا تیم پنجم به چهارم یانهم به هشتم وجود ندارد و در هر سه گروه با توجه به امتیازاتی که کسب می کنند ، در همان گروه خودشان منظور می شود .

برنامه کامل مرحله مقدماتی دوم پس از پایان مرحله اول اعلام می شود .