مرحله پلی آف لیگ بسکتبال نوجوانان دختر از روز پنج شنبه 14 آذر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله پلی آف لیگ بسکتبال نوجوانان در بخش دختران با برگزاری سه دیدار آغاز شد.

*نتایج روز پنج شنبه 14 آذر به شرح زیر است:

خانه بسکتبال همدان81-27 وینستا مشهد

داناک مشهد46-72خانه بسکتبال قزوین

خانه بسکتبال کرمان74-47 سورن مشهد

 

*نتایج روز جمعه 15 آذر به شرح زیر است:

خانه بسکتبال همدان68 -31وینیستا مشهد

خانه بسکتبال کرمان 73-29 سورن مشهد

داناک مشهد 42- 71 خانه بسکتبال قزوین

به این ترتیب چهره 4 تیم صعود کننده به مرحله نيمه نهايي مشخص شد.
خانه بسكتبال نيشابور، خانه بسكتبال همدان، خانه بسكتبال كرمان و خانه بسكتبال قزوين از جمله این تیم ها هستند.