بازی های معوقه لیگ دسته یک بسکتبال مردان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بازی های معوقه لیگ دسته یک بسکتبال مردان امروز جمعه 15 آذر در گروه شمال و جنوب برگزار شد.

نتایج گروه شمال:

خانه بسکتبال کرمانشاه ۸۹ – اسدآباد ۷۸
خانه بسکتبال کردستان ۷۵ – دانش فراز البرز ۵۲
کوچین آمل ۹۳ – پاسارگاد مشهد ۵۶

نتایج گروه ب:

رعد پدافند فسا ۶۱ – نظم آوران سیرجان ۵۹
تپنا بوشهر ۸۱ – اسلم اسپرت ۷۵
مهروبان نوین ماهشهر ۷۱ – خانه بسکتبال جهرم ۶۸
پتروشیمی بندر امام ۷۰ – کارگران هرمزگان ۶۹
خانه بسکتبال گلنور اصفهان ۶۲ – صنعت مس رفسنجان ۶۴