صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران به عنوان یکی از برترین صفحات اینستاگرام آسیا شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران به عنوان یکی از برترین پیج های فیبا آسیا در دو‌سال گذشته انتخاب شد.

در ایمیلی از سوی هاکوپ خاجیریان دبیر کل فیبا آسیا (فدراسیون بسکتبال آسیا) به دکتر رامین‌ طباطبایی ریاست فدراسیون ضمن تقدیر از فعالیت های فدراسیون بسکتبال در دو سال گذشته آمده است:
رشد پیج اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران در دو سال گذشته بسیار آشکار بوده به همین دلیل قصد‌ داریم گزارش عملکرد پیج اینستاگرام ایران به عنوان یکی از برترین پیج های اینستاگرام آسیا در جلسه آینده فیبا (فدراسیون جهانی بسکتبال) در ژنو ارائه دهیم. از شما درخواست داریم گزارش عملکرد تیم رسانه های اجتماعی خود را برای ما ارسال بفرمایید.

پیش از این صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال یک بار دیگر در سال ۹۷ نیز به عنوان برترین پیج اینستاگرام ماه آسیا از لحاظ‌ پیشرفت انتخاب شده بود.