مراسم معارفه مرتضی سام بوشهری به عنوان رییس هیات بسکتبال منطقه آزاد اروند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مراسم معارفه مرتضی سام بوشهری به عنوان رییس هیات بسکتبال منطقه آزاد اروند با حضور مسئولان ورزش منطقه اروند برگزار شد.

سام بوشهری با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان منطقه اروند  و با حکم ریاست فدراسیون بسکتبال به ریاست هیات بسکتبال اروند منصوب شد.