کتاب ” فرهنگ اصطلاحات تخصصی بسکتبال ” بر روی سایت فدراسیون بسکتبال قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کتاب ” فرهنگ اصطلاحات تخصصی بسکتبال ” ترجمه آقای جعفر سایه آفتابی از مربیان بسکتبال و مدرس دانشگاه کاشان با اخذ مجوز از مترجم محترم بر روی سایت فدراسیون بسکتبال  قرار گرفت.

برای دانلود کتاب بر روی فایل زیر کلیک کنید.

DICTIONARY BASKETBALL (1)