نوید آرازشی به عضویت کمیته داوران و مسئول هماهنگی داوران بسکتبال سه به سه فدراسیون بسکتبال درآمد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال،نوید آرازشی با حکمی از سوی رامین طباطبایی ریاست فدراسیون بسکتبال به عنوان عضو کمیته داوران و مسئول هماهنگی داوران بسکتبال سه به سه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

با سلام

احتراماً با عنایت به تجربه تخصص و شایستگی جنابعالی بنا به پیشنهاد رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال به عنوان
” عضو کمیته داوران و مسئول هماهنگی داوران بسکتبال سه به سه فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران”  منصوب می‌شوید.
امید است با بهره گیری از تمام ظرفیت ها در توسعه و ارتقاء رشته بسکتبال موفق باشید.