سعید صومعه به عنوان رییس هیات بسکتبال منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سعید صومعه با پیشنهاد دکتر امیری خراسانی سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش و با حکم دکتر رامین طباطبایی ریاست فدراسیون بسکتبال به عنوان رئیس هیأت بسکتبال منطقه آزاد کیش منصوب شد.

مراسم اهدای حکم با حضور مسعود قاسمی مدیر تیم های ملی بسکتبال و هانی صباغان مدیر سلامت ورزش و آموزش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در محل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش برگزار شد.

در حکم صومعه آمده است:

«از جنابعالی تقاضا دارد ضمن هماهنگی با مسئولین ورزش منطقه آزاد کیش و فدراسیون نسبت به پیشرفت بسکتبال آن منطقه تلاش نمایید.»