هادی سالم به عنوان نماینده داوری ایران در کمپ پیشرفته بین المللی داوری شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هادی سالم داور بین المللی بسکتبال کشورمان به عنوان تنها نماینده ایران در هشتمین کمپ پیشرفته بین المللی داوری حضور پیدا کرد.

این کمپ در مسقط عمان از روز گذشته آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه دارد.