لیگ بسکتبال دسته یک بانوان در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ بسکتبال دسته یک بانوان پنج شنبه و جمعه 21 و 22 آذر در دو  گروه الف و ب برگزار شد.

نتایج گروه الف:

میزبان خانه بسکتبال بوشهر

نتایج روز پنج شنبه:

آرارات تهران ۷۹-خانه بسكتبال کرمانشاه ۲۶
پیام ارتباطات تهران۵۳-خانه بسكتبال بوشهر ۶۱

نتایج روز جمعه:

پیام ارتباطات تهران۴۵- جم شهرکرد۴۳
خانه بسكتبال بوشهر٦٦- خانه بسكتبال کرمانشاه ٣٣

 

نتایج گروه ب:

میزبان وولف تهران

نتایج روز پنج شنبه:

راستکردار بندرانزلی ۳۳-وولف تهران۶۹
خانه بسکتبال هرمزگان۶۲-مولتی کافه مشهد ۶۹

نتایج روز جمعه:

خانه بسکتبال هرمزگان ۸۰-شورای شهر وشهرداری قزوین ۶۸
مولتی کافه مشهد ۶۶ -وولف تهران ۵۸