هفته پنجم گروه شمال وهفته چهارم گروه جنوب در چارچوب لیگ دسته یک بسکتبال مردان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان امروز جمعه 22 آذر در دو گروه شمال و جنوب برگزار شد.

هفته پنجم گروه الف (شمال ):

خانه بسکتبال کردستان ۶۶ – مهرام تهران ۵۸
دانش فراز البرز ۸۱ – اسدآباد ۷۵
نبوغ اراک ۸۷ – امید تهران ۷۱
آرارات ۵۹ – کوچین آمل ۸۷
مدرسه بسکتبال اتشی ۸۲ – خانه بسکتبال کرمانشاه ۵۷
عقاب تهران 58 – پاسارگاد مشهد 49
آینده سازان79 – خانه فرهنگ 66

 

هفته چهارم گروه ب (جنوب):

نفت امیدیه ۶۷ – تپنا بوشهر ۶۹
صنعت مس رفسنجان ۸۵ – مهروبان نوین ماهشهر ۶۲
خانه بسکتبال جهرم ۸۵ – رعد پدافند فسا ۸۳
اسلم اسپرت ۵۶ – پترو شیمی بندر امام ۷۰
کارگران هرمزگان 94 – خانه بسکتبال گلنور اصفهان98