برنامه لیگ دسته دو بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال برنامه لیگ دسته دو مردان را اعلام کرد.

 

 

برنامه مرحله اول دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه الف

 

تیم ها : رادبن خراسان-ملوان بندرانزلی-رعد پدافند مشهد-تاکستان

 

میزبان : ملوان بندرانزلی         ورود : بعدازظهر شنبه 10/10/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 13/10/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

11/10/1398

16:00 رادبن خراسان تاکستان
18:00 رعد پدافند مشهد ملوان بندرانزلی
پنجشنبه 12/10/1398 16:00 رادبن خراسان رعد پدافند مشهد
18:00 ملوان بندرانزلی تاکستان
جمعه

13/10/1398

16:00 تاکستان رعد پدافند مشهد
18:00 ملوان بندرانزلی رادبن خراسان

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای رضا زاده    1366399-0911

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

برنامه مرحله اول دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه ب

 

تیم ها : درفک رشت-شهداء بابل-راک شیمی تهران-مهاباد

 

میزبان : شهداء بابل               ورود : بعدازظهر شنبه 10/10/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 13/10/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

11/10/1398

16:00 مهاباد درفک رشت
18:00 راک شیمی تهران شهداء بابل
پنجشنبه 12/10/1398 16:00 درفک رشت راک شیمی تهران
18:00 شهداء بابل مهاباد
جمعه

13/10/1398

16:00 مهاباد راک شیمی تهران
18:00 درفک رشت شهداء بابل

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای پورعلی 1186626-0911

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

برنامه مرحله اول دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه ج

 

تیم ها : خانه بسکتبال کاشان-آینده سازان ایلام-خانه بسکتبال بهار-خانه بسکتبال قم

 

میزبان : خانه بسکتبال بهار       ورود : سه شنبه 10/10/1398-خروج : جمعه 13/10/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

11/10/1398

16:00 خانه بسکتبال قم خانه بسکتبال کاشان
18:00 خانه بسکتبال بهار آینده سازان ایلام
پنجشنبه

12/10/1398

16:00 آینده سازان ایلام خانه بسکتبال قم
18:00 خانه بسکتبال کاشان خانه بسکتبال بهار
جمعه

13/10/1398

10:00 آینده سازان ایلام خانه بسکتبال کاشان
11:30 خانه بسکتبال قم خانه بسکتبال بهار

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای قاسم لو          1105058-0918

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

برنامه مرحله اول دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه د

 

تیم ها : بهمن بهبهان-خانه بسکتبال نامی نو-پژوهان ماهشهر-نفت و گاز گچساران- گاز خوزستان

 

میزبان : گاز خوزستان”اهواز”            ورود : دوشنبه 9/10/1398-خروج : جمعه 13/10/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
سه شنبه

10/10/1398

16:00 نفت و گاز گچساران بهمن بهبهان
18:00 پژوهان ماهشهر خانه بسکتبال نامی نو
چهارشنبه

11/10/1398

10:00 خانه بسکتبال نامی نو بهمن بهبهان
11:30 گاز خوزستان پژوهان ماهشهر
17:00 نفت و گاز گچساران خانه بسکتبال نامی نو
18:30 بهمن بهبهان گاز خوزستان
پنجشنبه

12/10/1398

16:00 پژوهان ماهشهر بهمن بهبهان
18:00 گاز خوزستان نفت و گاز گچساران
جمعه

13/10/1398

10:00 نفت و گاز گچساران پژوهان ماهشهر
11:30 خانه بسکتبال نامی نو گاز خوزستان

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای یار احمدی   1131770-0916

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال