دامنه سایت فدراسیون بسکتبال از org به ir تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سایت رسمی فدراسیون بسکتبال به دامنه ir  بازگشت.

از این پس علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس www.iribf.ir اخبار بسکتبال را پیگیری کنند.