داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال بانوان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان اسامی داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال بانوان را اعلام کرد.

برنامه داوری هفته هفتم لیگ برتر
پنجشنبه ۵ دی ماه

🏀٣٧-پاز تهران-ستادشرکت ملی گاز تهران
ساعت:١٢:٠٠ سالن آزادی
ناظر:خانم نسرین باقری
خانم ها:
مریم صابری-مریم زارع-صنم کوهی

🏀٣٨-شکلی تهران-آسمان سترگ سپهرداد تهران
ساعت١٠:٠٠ سالن آزادی
ناظر : خانم نینا زرگرصالح
خانم ها:
مریم دهستانی-سمانه دهقانی-مژده متین

🏀٣٩-نامی نو اصفهان-بانوان شهر گرگان
ساعت ١٠:٣٠
ناظر :خانم مهری توکلی
خانم ها: لیلا علیمرادی- بنفشه بجنوردی-مهناز عمو

🏀۴٠- خانه بسکتبال فارس-پالایش نفت آبادان
ساعت ١١:٠٠
ناظر: خانم فرزانه میر شکاری
خانم: مریم بابایی-بهار سعیدی فر- ساره قاضی زاده

🏀۴١- گروه بهمن تهران-خانه بسکتبال کردستان
ساعت١٢:٠٠
ناظر : خانم رضوان باقری
خانم ها: اعظم خلیل پور- زینب عباس نژاد-فاطمه طاهری

🏀۴٢-خانه بسکتبال هرمزگان-اویژه صنعت پارسا مشهد
ساعت ١٠:٣٠
ناظر: خانم سهیلارستمی
خانم ها:هانیه شهدوست -فهیمه علیمرادی-مهشاد یار محمدی