داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال بانوان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان اسامی داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال بانوان را اعلام کرد.

برنامه داوري هفته هفتم ليگ برتر
پنجشنبه ٥ دي ماه

🏀٣٧-پاز تهران-ستادشركت ملي گاز تهران
ساعت:١٢:٠٠ سالن آزادي
ناظر:خانم نسرين باقري
خانم ها:
مريم صابري-مريم زارع-صنم كوهي

🏀٣٨-شكلي تهران-آسمان سترگ سپهرداد تهران
ساعت١٠:٠٠ سالن آزادي
ناظر : خانم نينا زرگرصالح
خانم ها:
مريم دهستاني-سمانه دهقاني-مژده متين

🏀٣٩-نامي نو اصفهان-بانوان شهر گرگان
ساعت ١٠:٣٠
ناظر :خانم مهري توكلي
خانم ها: ليلا عليمرادي- بنفشه بجنوردي-مهناز عمو

🏀٤٠- خانه بسكتبال فارس-پالايش نفت آبادان
ساعت ١١:٠٠
ناظر: خانم فرزانه مير شكاري
خانم: مريم بابايي-بهار سعيدي فر- ساره قاضي زاده

🏀٤١- گروه بهمن تهران-خانه بسكتبال كردستان
ساعت١٢:٠٠
ناظر : خانم رضوان باقری
خانم ها: اعظم خليل پور- زينب عباس نژاد-فاطمه طاهري

🏀٤٢-خانه بسكتبال هرمزگان-اويژه صنعت پارسا مشهد
ساعت ١٠:٣٠
ناظر: خانم سهيلارستمي
خانم ها:هانيه شهدوست -فهيمه عليمرادي-مهشاد يار محمدي