لیگ دسته یک بسکتبال بانوان با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال بانوان در دو گروه الف و ب پنج شنبه و جمعه 5 و 6 دی برگزار شد.

گروه الف:

پنج شنبه 5 دی

خانه بسکتبال کرمانشاه٤٠-جم شهرکرد٦٢

جمعه 6 دی

جم شهرکرد٦٠-آرارات تهران٦٨

خانه بسکتبال کرمانشاه٤٦- پیام ارتباطات٨٢

 

گروه ب:

پنج شنبه 5 دی

وولف تهران ٦٩-شوراي شهروشهرداري قزوين ٧٨

جمعه 6 دی
وولف تهران٥٣-خانه بسكتبال هرمزگان ٨١

 

در حال به روز رسانی …