لیگ دسته دو بسکتبال بانوان در دو گروه الف و ب پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته دو بسکتبال بانوان در دو گروه الف و ب  پنج شنبه و جمعه 5 و 6 دی برگزار شد.

گروه الف

پنج شنبه 5 دی

سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری خمینی شهر ۶٣-شاهین تهران ۴٧
خانه بسکتبال اسلامشهر ٢۶- پویش دانه زنجان۵٢

 

جمعه ۶ دی

خانه بسکتبال اسلامشهر٣٣-خانه بسکتبال گچساران۵۵

پویش دانه زنجان ۴٣-شاهین تهران ۶٨

 

گروه ب

پنج شنبه 5 دی

فولاد مبارکه سپاهان ۵٧ – اکسون تهران ٧٢
اسکویی تهران ۴۵- بهنام تهران ۶٠

جمعه ۶ دی

اسکویی تهران ۳۸-اکسون تهران ۶۳

 

 

در حال به روز رسانی …