کمیته مسابقات و داوران تصمیم خود درباره بازی انجام نشده تیم های پتروشیمی بندر امام و نیروی زمینی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با توجه به مکاتبات باشگاه نیروی زمینی در تاریخ 98/10/4 مبنی بر مشکلات درون سازمانی و عدم حضور در مسابقه پتروشیمی بندر امام خمینی در تاریخ 5 دی 1398 و مکاتبات فدراسیون بسکتبال با باشگاه نیروی زمینی و اعلام تبعیت آن باشگاه از تصمیمات فدراسیون در خصوص موضوع فوق و بر اساس آیین نامه مسابقات لیگ برتر، باخت فنی تیم نیروی زمینی اعلام می شود و نتیجه دیدار پتروشیمی و نیروی زمینی 20 بر صفر به سود پتروشیمی است.