برنامه دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال برنامه دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب را اعلام کرد.

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه شمال “الف”

 

تیم ها : 1-اسدآباد-2-عقاب تهران-3-آینده سازان-4-خانه فرهنگ-5-پاسارگاد مشهد-6-مهرام تهران –                                   7-مدرسه بسکتبال آتشی-8-کوچین آمل-9-نبوغ اراک-10-دانش فراز البرز-11-امید تهران-                                             12-آرارات تهران-13-خانه بسکتبال کرمانشاه-14-خانه بسکتبال کردستان

 

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
اول جمعه

27/10/1398

16:00 خانه بسکتبال کردستان اسدآباد سنندج
16:00 عقاب تهران خانه بسکتبال کرمانشاه تهران
16:00 آرارات تهران آینده سازان تهران
16:00 خانه فرهنگ امید تهران تهران
16:00 دانش فراز البرز پاسارگاد مشهد کرج
16:00 مهرام تهران نبوغ اراک تهران
16:00 کوچین آمل مدرسه بسکتبال آتشی آمل
دوم سه شنبه

1/11/1398

16:00 اسدآباد خانه بسکتبال کرمانشاه اسدآباد
16:00 خانه بسکتبال کردستان آرارات تهران سنندج
16:00 امید تهران عقاب تهران تهران
16:00 آینده سازان دانش فراز البرز تهران
16:00 نبوغ اراک خانه فرهنگ اراک
16:00 پاسارگاد مشهد کوچین آمل مشهد
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی مهرام تهران تهران
سوم جمعه

4/11/1398

16:00 آرارات تهران اسدآباد تهران
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه امید تهران کرمانشاه
16:00 دانش فراز البرز خانه بسکتبال کردستان کرج
16:00 عقاب تهران نبوغ اراک تهران
16:00 کوچین آمل آینده سازان آمل
16:00 خانه فرهنگ مدرسه بسکتبال آتشی تهران
16:00 مهرام تهران پاسارگاد مشهد تهران
چهارم جمعه

11/11/1398

16:00 اسدآباد امید تهران اسدآباد
16:00 آرارات تهران دانش فراز البرز تهران
16:00 نبوغ اراک خانه بسکتبال کرمانشاه اراک
16:00 خانه بسکتبال کردستان کوچین آمل سنندج
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی عقاب تهران تهران
16:00 آینده سازان مهرام تهران تهران
16:00 پاسارگاد مشهد خانه فرهنگ مشهد

 

 

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه شمال “الف”

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
پنجم سه شنبه

15/11/1398

16:00 اسدآباد دانش فراز البرز اسدآباد
16:00 امید تهران نبوغ اراک تهران
16:00 کوچین آمل آرارات تهران آمل
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه مدرسه بسکتبال آتشی کرمانشاه
16:00 مهرام تهران خانه بسکتبال کردستان تهران
16:00 عقاب تهران پاسارگاد مشهد تهران
16:00 خانه فرهنگ آینده سازان تهران
ششم جمعه

18/11/1398

16:00 نبوغ اراک اسدآباد اراک
16:00 دانش فراز البرز کوچین آمل کرج
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی امید تهران تهران
16:00 آرارات تهران مهرام تهران تهران
16:00 پاسارگاد مشهد خانه بسکتبال کرمانشاه مشهد
16:00 خانه بسکتبال کردستان خانه فرهنگ سنندج
16:00 آینده سازان عقاب تهران تهران
هفتم جمعه

25/11/1398

16:00 اسدآباد کوچین آمل اسدآباد
16:00 نبوغ اراک مدرسه بسکتبال آتشی اراک
16:00 مهرام تهران دانش فراز البرز تهران
16:00 امید تهران پاسارگاد مشهد تهران
16:00 خانه فرهنگ آرارات تهران تهران
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه آینده سازان کرمانشاه
16:00 عقاب تهران خانه بسکتبال کردستان تهران
هشتم سه شنبه

29/11/1398

16:00 مدرسه بسکتبال آتشی اسدآباد تهران
16:00 کوچین آمل مهرام تهران آمل
16:00 پاسارگاد مشهد نبوغ اراک مشهد
16:00 دانش فراز البرز خانه فرهنگ کرج
16:00 آینده سازان امید تهران تهران
16:00 آرارات تهران عقاب تهران تهران
16:00 خانه بسکتبال کردستان خانه بسکتبال کرمانشاه سنندج
نهم جمعه

2/12/1398

16:00 اسدآباد مهرام تهران اسدآباد
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی پاسارگاد مشهد تهران
16:00 خانه فرهنگ کوچین آمل تهران
16:00 نبوغ اراک آینده سازان اراک
16:00 عقاب تهران دانش فراز البرز تهران
16:00 امید تهران خانه بسکتبال کردستان تهران
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه آرارات تهران کرمانشاه

 

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه شمال “الف”

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
دهم سه شنبه

6/12/1398

16:00 پاسارگاد مشهد اسدآباد مشهد
16:00 مهرام تهران خانه فرهنگ تهران
16:00 آینده سازان مدرسه بسکتبال آتشی تهران
16:00 کوچین آمل عقاب تهران آمل
16:00 خانه بسکتبال کردستان نبوغ اراک سنندج
16:00 دانش فراز البرز خانه بسکتبال کرمانشاه کرج
16:00 آرارات تهران امید تهران تهران
یازدهم جمعه

9/12/1398

16:00 اسدآباد خانه فرهنگ اسدآباد
16:00 پاسارگاد مشهد آینده سازان مشهد
16:00 عقاب تهران مهرام تهران تهران
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی خانه بسکتبال کردستان تهران
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه کوچین آمل کرمانشاه
16:00 نبوغ اراک آرارات تهران اراک
16:00 امید تهران دانش فراز البرز تهران
دوازدهم سه شنبه

13/12/1398

16:00 آینده سازان اسدآباد تهران
16:00 خانه فرهنگ عقاب تهران تهران
16:00 خانه بسکتبال کردستان پاسارگاد مشهد سنندج
16:00 مهرام تهران خانه بسکتبال کرمانشاه تهران
16:00 آرارات تهران مدرسه بسکتبال آتشی تهران
16:00 کوچین آمل امید تهران آمل
16:00 دانش فراز البرز نبوغ اراک کرج
سیزدهم جمعه

16/12/1398

16:00 اسدآباد عقاب تهران اسدآباد
16:00 آینده سازان خانه بسکتبال کردستان تهران
16:00 خانه بسکتبال کرمانشاه خانه فرهنگ کرمانشاه
16:00 پاسارگاد مشهد آرارات تهران مشهد
16:00 امید تهران مهرام تهران تهران
16:00 مدرسه بسکتبال آتشی دانش فراز البرز تهران
16:00 نبوغ اراک کوچین آمل اراک

توضیحاً : تمام تیم ها تکراراً میهمان یا میزبان خواهند بود

تیمهای 1-3-5-7-9-12-14                7 بازی میزبان-6 بازی میهمان

تیمهای 2-4-6-8-10-11-13              6 بازی میزبان-7 بازی میهمان

چنانچه هر کدام از بازیها پخش تلویزیونی گردد ، ساعت مسابقه تغییر خواهد کرد.

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه جنوب “ب”

 

تیم ها : 1-مهروبان نوین ماهشهر-2-کارگران هرمزگان-3-خانه بسکتبال گلنور اصفهان-4-صنعت مس رفسنجان-                5-پتروشیمی بندرامام-6-خانه بسکتبال جهرم-7-تپنا بوشهر-8-نظم آوران سیرجان-9-نفت امیدیه-                               10-رعد پدافند هوایی فسا-11-اسلم اسپرت

 

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
اول

11-اسلم اسپرت (استراحت)

جمعه

27/10/1398

16:00 رعد پدافند هوایی فسا مهروبان نوین ماهشهر فسا
16:00 کارگران هرمزگان نفت امیدیه بندرعباس
16:00 نظم آوران سیرجان خانه بسکتبال گلنور اصفهان سیرجان
16:00 صنعت مس رفسنجان تپنا بوشهر رفسنجان
16:00 خانه بسکتبال جهرم پتروشیمی بندرامام جهرم
دوم

10-رعد پدافند هوایی فسا

(استراحت)

سه شنبه

1/11/1398

16:00 نفت امیدیه اسلم اسپرت امیدیه
16:00 مهروبان نوین ماهشهر نظم آوران سیرجان ماهشهر
16:00 تپنا بوشهر کارگران هرمزگان بوشهر
16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان خانه بسکتبال جهرم اصفهان
16:00 پتروشیمی بندرامام صنعت مس رفسنجان شهرک بعثت (ممکو)
سوم

9-نفت امیدیه

(استراحت)

جمعه

4/11/1398

16:00 نظم آوران سیرجان رعد پدافند هوایی فسا سیرجان
16:00 اسلم اسپرت تپنا بوشهر تهران
16:00 خانه بسکتبال جهرم مهروبان نوین ماهشهر جهرم
16:00 کارگران هرمزگان پتروشیمی بندرامام بندرعباس
16:00 صنعت مس رفسنجان خانه بسکتبال گلنور اصفهان رفسنجان
چهارم

8-نظم آوران سیرجان

 (استراحت)

جمعه

11/11/1398

16:00 تپنا بوشهر نفت امیدیه بوشهر
16:00 رعد پدافند هوایی فسا خانه بسکتبال جهرم فسا
16:00 پتروشیمی بندرامام اسلم اسپرت شهرک بعثت (ممکو)
16:00 مهروبان نوین ماهشهر صنعت مس رفسنجان ماهشهر
16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان کارگران هرمزگان اصفهان
پنجم

7-تپنا بوشهر (استراحت)

جمعه

18/11/1398

16:00 خانه بسکتبال جهرم نظم آوران سیرجان جهرم
16:00 نفت امیدیه پتروشیمی بندرامام امیدیه
16:00 صنعت مس رفسنجان رعد پدافند هوایی فسا رفسنجان
  اسلم اسپرت خانه بسکتبال گلنور اصفهان تهران
16:00 کارگران هرمزگان مهروبان نوین ماهشهر بندرعباس
ششم

6-خانه بسکتبال جهرم

(استراحت)

سه شنبه

22/11/1398

16:00 پتروشیمی بندرامام تپنا بوشهر شهرک بعثت (ممکو)
16:00 نظم آوران سیرجان صنعت مس رفسنجان سیرجان
16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان نفت امیدیه اصفهان
  رعد پدافند هوایی فسا کارگران هرمزگان فسا
16:00 مهروبان نوین ماهشهر اسلم اسپرت ماهشهر

 

 

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور-فصل مسابقاتی سال 99-98

گروه جنوب “ب”

 

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
هفتم

5-پتروشیمی بندرامام (استراحت)

جمعه

25/11/1398

16:00 صنعت مس رفسنجان خانه بسکتبال جهرم رفسنجان
16:00 تپنا بوشهر خانه بسکتبال گلنور اصفهان بوشهر
16:00 کارگران هرمزگان نظم آوران سیرجان بندرعباس
16:00 نفت امیدیه مهروبان نوین ماهشهر امیدیه
16:00 اسلم اسپرت رعد پدافند هوایی فسا تهران
هشتم

4-صنعت مس رفسنجان (استراحت)

جمعه

2/12/1398

16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان پتروشیمی بندرامام اصفهان
16:00 خانه بسکتبال جهرم کارگران هرمزگان جهرم
16:00 مهروبان نوین ماهشهر تپنا بوشهر ماهشهر
16:00 نظم آوران سیرجان اسلم اسپرت سیرجان
16:00 رعد پدافند هوایی فسا نفت امیدیه فسا
نهم

3-خانه بسکتبال گلنور اصفهان

(استراحت)

جمعه

9/12/1398

16:00 کارگران هرمزگان صنعت مس رفسنجان بندرعباس
16:00 پتروشیمی بندرامام مهروبان نوین ماهشهر شهرک بعثت (ممکو)
16:00 اسلم اسپرت خانه بسکتبال جهرم تهران
16:00 تپنا بوشهر رعد پدافند هوایی فسا بوشهر
16:00 نفت امیدیه نظم آوران سیرجان امیدیه
دهم

2-کارگران هرمزگان (استراحت)

سه شنبه

13/12/1398

16:00 مهروبان نوین ماهشهر خانه بسکتبال گلنور اصفهان ماهشهر
16:00 صنعت مس رفسنجان اسلم اسپرت رفسنجان
16:00 رعد پدافند هوایی فسا پتروشیمی بندرامام فسا
16:00 خانه بسکتبال جهرم نفت امیدیه جهرم
16:00 نظم آوران سیرجان تپنا بوشهر سیرجان
یازدهم

1-مهروبان نوین ماهشهر (استراحت)

جمعه

16/12/1398

16:00 اسلم اسپرت کارگران هرمزگان تهران
16:00 خانه بسکتبال گلنور اصفهان رعد پدافند هوایی فسا اصفهان
16:00 نفت امیدیه صنعت مس رفسنجان امیدیه
16:00 پتروشیمی بندرامام نظم آوران سیرجان شهرک بعثت (ممکو)
16:00 تپنا بوشهر خانه بسکتبال جهرم بوشهر

 

توضیحاً :

-کلیه تیم ها 5 بازی میزبان و 5 بازی میهمان خواهند بود.

-چنانچه هر کدام از بازیها پخش تلویزیونی گردد ، ساعت مسابقه تغییر خواهد کرد.

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال