لیست اسامی داوران و ناظران هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال بانوان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان اسامی داوران و ناظران هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال بانوان را اعلام کرد.

*ستادشركت ملي گاز تهران – شکلی تهران
ساعت:١۱:٠٠ سالن آزادي
ناظر:خانم نسرين باقري
داوران:
مريم صابري-زینب عباس نژاد-مژده متین

*بانوان شهر گرگان – پاز تهران
ساعت۱۱:٠٠
ناظر : خانم سارا محبی
داوران:
مريم دهستاني- بنفشه بجنوردی -کیانا دادرس

*آسمان سترگ سپهرداد تهران- نامي نو اصفهان
سالن انرژی اتمی
ناظر :خانم مهری توکلی
داوران:
اعظم خلیل پور-بهاره سعیدی فر- صنم کوهی

*پالايش نفت آبادان- گروه بهمن تهران
ساعت ١١:٠٠
ناظر: خانم شهین لجمیری
داوران:
تالین طهماسیان-سمانه دهقانی- شیوا قربانی

*آویژ صنعت پارسامشهد – خانه بسکتبال فارس
ساعت۱۱:۰۰
ناظر : خانم معصومه یوسفی
داوران:
لیلا علیمرادی – منصوره علیخانی – شیما حافظیان

*خانه بسکتبال کردستان – خانه بسکتبال هرمزگان
ساعت ١٢:٠٠
ناظر: خانم ژاله جلویزانی
داوران:
هانيه شهدوست -فهيمه عليمرادي- شیوا درسازان