لیگ بسکتبال دسته دو در 4 گروه الف، ب، ج ،د مردان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته 2 بسکتبال مردان 11 و 12 دی در گروه الف، ب، ج ،د برگزار شد.

**نتایج روز چهارشنبه 11 دی

*گروه الف
رادین خراسان ۹۲ – تاکستان ۸۳
رعدپدافند مشهد ۶۳ – ملوان‌ بندر انزلی ۶۸

*گروه ب
مهاباد ۵۰ – دنیای فلز درفک رشت ۶۳
راک شیمی تهران ۶۵ – شهدا بابل ۸۴

*گروه ج
خانه بسکتبال قم ۸۱ – خانه بسکتبال کاشان ۹۸
خانه بسکتبال بهار ۸۸ – اینده سازان ایلام ۵۰

*گروه د
نامی نو اصفهان ۷۶ – بهمن بهبهان ۷۸
گاز خوزستان ۷۰ – پژوهان ماهشهر ۴۹

 

**نتایج روز پنج شنبه 12 دی

*گروه الف
رعد پدافند مشهد ۷۸ – رادین خراسان ۷۴
ملوان بندر انزلی ۸۰ – تاکستان ۷۵

*گروه ب
دنیای فلز درفک رشت ۷۶ – راک شیمی تهران ۷۲
شهدا بابل ۶۷ – مهاباد ۶۹

*گروه ج
آینده سازان ایلام ۸۳ – خانه بسکتبال قم ۱۰۳
خانه بسکتبال کاشان ۸۴ – خانه بسکتبال بهار ۶۰

*گروه د
پژوهان ماهشهر ۵۳ – بهمن بهبهان ۷۵
گاز خوزستان ۵۸ – نفت و گاز گچساران ۵۳