کمیته مسابقات و داوران تصمیم خود را درباره بازی تیم های تپنای بوشهر و مهروبان نوین ماهشهر اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با گزارش ناظر و سرداور و طبق آیین نامه مسابقات نتیجه نهایی بازی نیمه تمام تیم های تپنای بوشهر و مهروبان نوین ماهشهر در چارچوب هفته هشتم لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه جنوب اعلام شد.

بر این اساس تیم مهروبان نوین ماهشهر به علت ترک زمین باخت فنی گرفت و تپنای بوشهر 20 بر 0 برنده اعلام می شود.