تمامی مسابقات بسکتبال در پی شهادت سردار سلیمانی لغو شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در پی شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و اعلام عزای عمومی، فدراسیون بسکتبال ضمن عرض تسلیت مجدد و با احترام به روح شامخ آن عزیز سفر کرده، اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی تمامی مسابقات بسکتبال لغو خواهد بود.