سه ایرانی عضو کمیته های فیبا آسیا شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پس از برگزاری دومین جلسه فیبا آسیا که دسامبر 2019 در دوحه قطر برگزار شد، اعضای جدید کمیته های این نهاد معرفی شدند.

دراین میان سه ایرانی به عضویت کمیته های فیبا آسیا در آمدند‌. ورژ آبکاریان از داوران بین المللی بسکتبال عضو کمیته فنی، علی توفیق دبیر اسبق فدراسیون بسکتبال عضو کمیته جوانان و دکتر محمد حسین پورغریب عضو کمیته پزشکی فیبا آسیا شدند.

این افراد تا سال 2023 در کمیته های ذکر شده فعالیت خواهند داشت.