لیست اسامی داوران و ناظران هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان اسامی داوران و ناظران هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان را اعلام کرد.

برنامه داوري ليگ برتر
پنجشنبه 19دي ماه

* بانوان شهر گرگان-ستادشركت ملي گاز تهران
ساعت:١۱:٠٠
ناظر:خانم معصومه ملا حسيني
خانم ها:
طیبه بادکوبه-شیوا قربانی خاتونی-مهشاد يارمحمدي

*نامی نو اصفهان – شکلی تهران
ساعت۱۱:٠٠
ناظر : خانم مهری توکلی
خانم ها:
هانیه شهدوست-صنم كوهي-افسانه زارعي

*پاز تهران – آسمان سترگ سپهرداد تهران
ساعت ١١:٠٠
ناظر :خانم نسرین باقری
خانم ها:
مریم دهستانی- سمانه دهقانی-بنفشه بجنوردي

*آویژه صنعت پارسامشهد- پالایش نفت آبادان
ساعت ١١:٠٠
ناظر: خانم شهلا رفيعي
خانم ها:
مهنازعمو-شیوا قربانی-الهام حجازي فر

*خانه بسکتبال هرمزگان-گروه بهمن تهران
ساعت۱۱:۰۰
ناظر : خانم معصومه يوسفي
خانم ها:
فهیمه علیمرادی- ساره قاضي زاده- فهیمه احمدی

* خانه بسکتبال فارس-خانه بسکتبال کردستان
ساعت 11:00
ناظر: خانم سهیلا رستمی
خانم ها:
مریم بابایی-منصوره عليخاني-شيما حافظيان