کمک های فدراسیون بسکتبال به مناطق سیل زده ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان و بروز مشکلات فراوان برای هموطنان عزیزمان در جنوب کشور، فدراسیون بسکتبال با همکاری هیات بسکتبال سیستان و بلوچستان کمک های خود را به این مناطق ارسال کرد.

این کمک ها شامل پتو و موادغذایی است که به مناطق سیل زده ارسال شد.