فدراسیون بسکتبال روز جهانی داور را به تمام داوران زحمتکش بسکتبال تبریک می‌گوید.

یکم سپتامبر اول شهریور که به جهت قدردانی و تکریم قشر زحمت‌کش و فرهیخته داوران به نام روز جهانی داور نام‌گذاری شده را گرامی می‌داریم و این روز را خدمت داوران محترم بسکتبال تبریک می‌گوییم.