سه شهر اراک، تهران و البرز میزبان کلاس های داوری بودند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، چند دوره کلاس داوری در شهرهای مختلف برگزار شد.

*یک دوره کلاس ارتقای داوری درجه سه به دو روزهای 25 و 26 دی دراستان البرز برگزر شد. مدرسان این دوره تالین طهماسیان و ورز آبکاریان بودند.

 

*یک دوره کلاس داوری درجه سه ویزه معلمان تربیت بدنی در دو بخش آقایان و بانوان در تاریخ 18 الی 20 دی و 25 الی 27 دی در شهر اراک برگزار شد. مریم دهستانی و نادر باقری درس این دوره بودند.

هم چنین قرار است یک دوره کلاس داوری درجه  سه 28 دی الی 2 بهمن در تهران برگزار شود. مدرسان این دوره سمانه دهقانی و جعفر محمد پور خواهند بود.