برنامه لیگ جوانان و نوجوانان دختر تا مرحله فینال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بخش بانوان برنامه لیگ جوانان و نوجوانان تا مرحله فینال را اعلام کرد.

برنامه مرحله نیمه نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسکتبال لیگ نوجوانان دختران باشگاه های کشور-1398

 

 

 

مرحله تاریخ مسابقه میزبان ساعت بازی تیم میزبان (روشن) تیم میهمان (تیره) شماره بازی
نیمه نهایی پنجشنبه

17/11/98

خانه بسکتبال قزوین 10:00 خانه بسکتبال نیشابور خانه بسکتبال قزوین 25
11:30 خانه بسکتبال همدان خانه بسکتبال کرمان 26
نیمه نهایی جمعه

18/11/98

10:00 خانه بسکتبال قزوین خانه بسکتبال نیشابور 27
11:30 خانه بسکتبال کرمان خانه بسکتبال همدان 28

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 19/11/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

 

 

برنامه مرحله  نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسکتبال لیگ نوجوانان دختران باشگاه های کشور-1398

 

 

مرحله تاریخ مسابقه ساعت بازی تیم میزبان (روشن) تیم میهمان (تیره) شماره بازی
رده بندی پنجشنبه

01/12/98

10:00 بازنده بازی 25-27 بازنده بازی 26-28 29
فینال 11:30 برنده بازی 25-27 برنده بازی 26-28 30
رده بندی جمعه

02/12/98

10:00 بازنده بازی 26-28 بازنده بازی 25-27 31
فینال 11:30 برنده بازی 26-28 برنده بازی 25-27 32

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 03/12/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

*در صورت متقاضی بیش از یک تیم میزبان بازی با قرعه کشی تعیین خواهد گردید و در صورت نیاز به بازی سوم میزبان در روز بعد خواهد بود.

*

*

*

*

*

برنامه مرحله نیمه نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسکتبال لیگ جوانان دختران باشگاه های کشور-1398

 

 

 

مرحله تاریخ مسابقه میزبان ساعت بازی تیم میزبان (روشن) تیم میهمان (تیره) شماره بازی
نیمه نهایی پنجشنبه

10/11/98

خانه بسکتبال نهاوند 10:00 ذوب آهن اصفهان خانه بسکتبال نهاوند 25
11:30 خانه بسکتبال کرمانشاه فولاد مبارکه سپاهان 26
نیمه نهایی جمعه

11/11/98

10:00 خانه بسکتبال نهاوند ذوب آهن اصفهان 27
11:30 فولاد مبارکه سپاهان خانه بسکتبال کرمانشاه 28

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 12/11/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

 

 

 

 

برنامه مرحله  نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسکتبال لیگ جوانان دختران باشگاه های کشور-1398

 

 

مرحله تاریخ مسابقه ساعت بازی تیم میزبان (روشن) تیم میهمان (تیره) شماره بازی
رده بندی پنجشنبه

24/12/98

10:00 بازنده بازی 25-27 بازنده بازی 26-28 29
فینال 11:30 برنده بازی 25-27 برنده بازی 26-28 30
رده بندی جمعه

25/12/98

10:00 بازنده بازی 26-28 بازنده بازی 25-27 31
فینال 11:30 برنده بازی 26-28 برنده بازی 25-27 32

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 26/12/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

*در صورت متقاضی بیش از یک تیم میزبان بازی با قرعه کشی تعیین خواهد گردید و در صورت نیاز به بازی سوم میزبان در روز بعد خواهد بود.