برنامه لیگ جوانان و نوجوانان دختر تا مرحله فینال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بخش بانوان برنامه لیگ جوانان و نوجوانان تا مرحله فینال را اعلام کرد.

برنامه مرحله نیمه نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسكتبال لیگ نوجوانان دختران باشگاه های كشور-1398

 

 

 

مرحله تاريخ مسابقه میزبان ساعت بازي تيم ميزبان (روشن) تيم ميهمان (تيره) شماره بازي
نیمه نهایی پنجشنبه

17/11/98

خانه بسکتبال قزوین 10:00 خانه بسكتبال نيشابور خانه بسكتبال قزوين 25
11:30 خانه بسكتبال همدان خانه بسكتبال كرمان 26
نیمه نهایی جمعه

18/11/98

10:00 خانه بسكتبال قزوين خانه بسكتبال نيشابور 27
11:30 خانه بسكتبال كرمان خانه بسكتبال همدان 28

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 19/11/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

 

 

برنامه مرحله  نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسكتبال لیگ نوجوانان دختران باشگاه های كشور-1398

 

 

مرحله تاريخ مسابقه ساعت بازي تيم ميزبان (روشن) تيم ميهمان (تيره) شماره بازي
رده بندی پنجشنبه

01/12/98

10:00 بازنده بازی 25-27 بازنده بازی 26-28 29
فینال 11:30 برنده بازی 25-27 برنده بازی 26-28 30
رده بندی جمعه

02/12/98

10:00 بازنده بازی 26-28 بازنده بازی 25-27 31
فینال 11:30 برنده بازی 26-28 برنده بازی 25-27 32

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 03/12/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

*در صورت متقاضی بیش از یک تیم میزبان بازی با قرعه کشی تعیین خواهد گردید و در صورت نیاز به بازی سوم میزبان در روز بعد خواهد بود.

*

*

*

*

*

برنامه مرحله نیمه نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسكتبال لیگ جوانان دختران باشگاه های كشور-1398

 

 

 

مرحله تاريخ مسابقه میزبان ساعت بازي تيم ميزبان (روشن) تيم ميهمان (تيره) شماره بازي
نیمه نهایی پنجشنبه

10/11/98

خانه بسكتبال نهاوند 10:00 ذوب آهن اصفهان خانه بسكتبال نهاوند 25
11:30 خانه بسكتبال كرمانشاه فولاد مباركه سپاهان 26
نیمه نهایی جمعه

11/11/98

10:00 خانه بسكتبال نهاوند ذوب آهن اصفهان 27
11:30 فولاد مباركه سپاهان خانه بسكتبال كرمانشاه 28

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 12/11/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

 

 

 

 

برنامه مرحله  نهایی (رفت و برگشت)

مسابقات بسكتبال لیگ جوانان دختران باشگاه های كشور-1398

 

 

مرحله تاريخ مسابقه ساعت بازي تيم ميزبان (روشن) تيم ميهمان (تيره) شماره بازي
رده بندی پنجشنبه

24/12/98

10:00 بازنده بازی 25-27 بازنده بازی 26-28 29
فینال 11:30 برنده بازی 25-27 برنده بازی 26-28 30
رده بندی جمعه

25/12/98

10:00 بازنده بازی 26-28 بازنده بازی 25-27 31
فینال 11:30 برنده بازی 26-28 برنده بازی 25-27 32

*در صورت نیاز به بازی مجدد  روز شنبه 26/12/98  در  همان محل برگزار خواهد گردید.

 

*در صورت متقاضی بیش از یک تیم میزبان بازی با قرعه کشی تعیین خواهد گردید و در صورت نیاز به بازی سوم میزبان در روز بعد خواهد بود.