برنامه مرحله دوم دور رفت لیگ دسته دو بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه مرحله دوم دور رفت لیگ دسته دو بسکتبال مردان را اعلام کرد.

 

 

برنامه مرحله دوم دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه الف

 

تیم ها : رادبن خراسان-ملوان بندرانزلی-رعد پدافند مشهد-تاکستان

 

میزبان : رعد پدافند مشهد                      ورود : بعدازظهر سه شنبه 15/11/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 18/11/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

16/11/1398

16:00 تاکستان رادبن خراسان
18:00 ملوان بندرانزلی رعد پدافند مشهد
پنجشنبه

17/11/1398

16:00 تاکستان ملوان بندرانزلی
18:00 رعد پدافند مشهد رادبن خراسان
جمعه

18/11/1398

10:00 رادبن خراسان ملوان بندرانزلی
11:30 رعد پدافند مشهد تاکستان

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای ولی پور 09151084743

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله دوم دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه ب

 

تیم ها : دنیای فلز درفک رشت-شهداء بابل-راک شیمی تهران-مهاباد

 

میزبان : راک شیمی تهران                       ورود : بعدازظهر سه شنبه 15/11/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 18/11/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

16/11/1398

16:00 دنیای فلز درفک رشت مهاباد
18:00 شهداء بابل راک شیمی تهران
پنجشنبه

17/11/1398

16:00 مهاباد شهداء بابل
18:00 راک شیمی تهران دنیای فلز درفک رشت
جمعه

18/11/1398

10:00 دنیای فلز درفک رشت شهداء بابل
11:30 راک شیمی تهران مهاباد

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای مهدی حاذمی 09121396974

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله دوم دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه ج

 

تیم ها : خانه بسکتبال کاشان-آینده سازان ایلام-خانه بسکتبال بهار-خانه بسکتبال قم

 

میزبان : خانه بسکتبال کاشان                  ورود : بعدازظهر سه شنبه 15/11/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 18/11/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
چهارشنبه

16/11/1398

16:00 آینده سازان ایلام خانه بسکتبال بهار
18:00 خانه بسکتبال کاشان خانه بسکتبال قم
پنجشنبه

17/11/1398

16:00 خانه بسکتبال قم آینده سازان ایلام
18:00 خانه بسکتبال بهار خانه بسکتبال کاشان
جمعه

18/11/1398

10:00 خانه بسکتبال قم خانه بسکتبال بهار
11:30 آینده سازان ایلام خانه بسکتبال کاشان

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای علی حلی 09139612005

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مرحله دوم دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور – سال 1398

گروه د

 

تیم ها : بهمن بهبهان-خانه بسکتبال نامی نو-پژوهان ماهشهر-نفت و گاز گچساران- گاز خوزستان

 

میزبان : نفت و گاز گچساران                   ورود : بعدازظهر دوشنبه 14/11/1398-خروج : بعدازظهر جمعه 18/11/1398

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
سه شنبه

15/11/1398

16:00 خانه بسکتبال نامی نو پژوهان ماهشهر
18:00 بهمن بهبهان نفت و گاز گچساران
چهارشنبه

16/11/1398

10:00 خانه بسکتبال نامی نو بهمن بهبهان
11:30 پژوهان ماهشهر گاز خوزستان
16:00 نفت و گاز گچساران خانه بسکتبال نامی نو
18:00 گاز خوزستان بهمن بهبهان
پنجشنبه

17/11/1398

16:00 بهمن بهبهان پژوهان ماهشهر
18:00 گاز خوزستان نفت و گاز گچساران
جمعه

18/11/1398

10:00 خانه بسکتبال نامی نو گاز خوزستان
11:30 پژوهان ماهشهر نفت و گاز گچساران

 

توضیحاً :

هماهنگ کننده : آقای خلیلی 09173422855

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال