لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان امروز سه شنبه 8 بهمن در دو گروه شمال وجنوب برگزار شد.

هفته شانزدهم گروه شمال:

خانه بسکتبال کردستان ۶۵ – اسدآباد ۵۷
عقاب تهران ۷۷ – خانه بسکتبال کرمانشاه ۷۴
آرارات تهران ۶۳ – آینده سازان ۷۴
دنش فراز البرز ۶۶ – پاسارگاد مشهد ۷۵
کوچین آمل ۸۷ – مدرسه بسکتبال آتشی ۶۹

 

هفته چهاردهم گروه جنوب:

رعد پدافند فسا ۸۴ – مهروبان نوین ماهشهر۶۲
کارگران هرمزگان ۸۳ – نفت امیدیه ۷۱
نظم آوران سیرجان ۷۲ – خانه بسکتبال گلنور اصفهان ۶۶
خانه بسکتبال جهرم ۷۲ – پتروشیمی بندر امام ۶۶