زمان برگزاری مسابقات معوقه لیگ برتر بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال زمان برگزاری مسابقات معوقه لیگ برتر بسکتبال مردان را اعلام کرد.

*پنج  شنبه 24 بهمن:

صنعت مس کرمان – اکسون تهران

*پنجشنبه 8 اسفند:

توفارقان آذرشهر – مهرام تهران

شهرداری بندرعباس – شیمیدر قم

پتروشیمی بندر امام – شورا و شهرداری قزوین

شهرداری گرگان – اکسون تهران

*یکشنبه 11 اسفند:

صنعت مس کرمان – شیمیدر قم

 

** تمامی دیدارها ساعت 16 برگزار می شود.