با برگزاری بازی دوم مرحله پلی آف و حذفی لیگ برتر بسکتبال بانوان تکلیف 4 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بازی دوم مرحله پلی آف و حذفی لیگ برتر بسکتبال بانوان پنج شنبه 10 بهمن برگزار شد.

پلی آف:

بانوان شهر گرگان ۹۱  – ۵۰ آویژه صنعت پارسا مشهد

نامی نو اصفهان ۶۱ – ۵۸ خانه بسکتبال هرمزگان

گروه بهمن ۸۸ – ۴۸ پازتهران

پالایش نفت آبادان ۸۴ – ۵۶ آسمان سترگ سپهرداد تهران

*به این ترتیب تیم های بانوان شهر گرگان، نامی نو اصفهان، گروه بهمن و پالایش نفت آبادان در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر رقابت می کنند.

**برنامه مرحله نیمه نهایی:

پنج شنبه 17 بهمن ساعت 11

پالایش نفت آبادان – بانوان شهر گرگان

نامینو اصفهان – گروه بهمن

**برنامه نیمه نهایی تیم های بازنده:

پنج شنبه 17 بهمن ساعت 11

آویژه صنعت پارسا مشهد -آسمان سترگ سپهرداد تهران

پاز تهران – خانه بسکتبال هرمزگان

 

 

حذفی:

شکلی تهران ۷۲ – ۵۹ خانه بسکتبال کردستان

خانه بسکتبال فارس ۴۸ – ۷۸ ستاد شرکت ملی گاز تهران

*با توجه به نتایج به دست آمده تیم های شکلی تهران و ستاد شرکت ملی گاز تهران در لیگ برتر باقی ماندند و تیم های خانه بسکتبال کردستان و خانه بسکتبال فارس به دسته یک سقوط کردند.