هفته هفدهم گروه شمال و هفته پانزدهم گروه جنوب در چارچوب لیگ دسته یک بسکتبال مردان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب جمعه 11 بهمن برگزار شد.

هفته هفدهم گروه شمال

اسدآباد ۶۴ – امید تهران ۸۸
آرارات ۵۶ – دانش فراز البرز ۵۴
نبوغ اراک ۹۱ – خانه بسکتبال کرمانشاه ۵۶
خانه بسکتبال کردستان ۹۵ – کوچین آمل ۱۰۱
مدرسه بسکتبال آتشی ۶۵ – عقاب تهران ۶۴

*دیدار تیم های آینده سازان و مهرام تهران به دلیل حضور تیم ملی نوجوانان در تورنمنت مجارستان برگزار نشد.

 

هفته پانزدهم گروه جنوب

تپنا بوشهر ۷۱ – نفت امیدیه ۷۲
پدافند فسا ۷۷ – خانه بسکتبال جهرم ۶۲
مهروبان نوین ماهشهر ۶۸ – صنعت مس رفسنجان ۸۶
خانه بسکتبال گلنور اصفهان ۱۲۲ – کارگران هرمزگان ۸۸
پتروشیمی بندر امام 20 – اسلم اسپرت 0 (باخت فنی اسلم اسپرت به دلیل حضور نیافتن در بندر امام )