نحوه برگزاری مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال نحوه برگزاری مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال مردان را اعلام کرد.

 

نحوه برگزاری مرحله پلی آف (یک چهارم نهایی)

مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور-سال 1398

 

تیم ها : 1-مقام اول دور مقدماتی-2- مقام دوم دور مقدماتی -3- مقام سوم دور مقدماتی -4- مقام چهارم دور مقدماتی -5- مقام پنجم دور مقدماتی -6- مقام ششم دور مقدماتی -7- مقام هفتم دور مقدماتی -8- مقام هشتم دور مقدماتی

 

مرحله روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” شماره بازی محل مسابقه
پلی آف

بازی اول

پنجشنبه

15/12/1398

16:00 مقام اول دور مقدماتی مقام هشتم دور مقدماتی 1 مقام اول دور مقدماتی
16:00 مقام دوم دور مقدماتی مقام هفتم دور مقدماتی 2 مقام دوم دور مقدماتی
16:00 مقام سوم دور مقدماتی مقام ششم دور مقدماتی 3 مقام سوم دور مقدماتی
16:00 مقام چهارم دور مقدماتی مقام پنجم دور مقدماتی 4 مقام چهارم دور مقدماتی
پلی آف

بازی دوم

جمعه

16/12/1398

16:00 مقام اول دور مقدماتی مقام هشتم دور مقدماتی 1 مقام اول دور مقدماتی
16:00 مقام دوم دور مقدماتی مقام هفتم دور مقدماتی 2 مقام دوم دور مقدماتی
16:00 مقام سوم دور مقدماتی مقام ششم دور مقدماتی 3 مقام سوم دور مقدماتی
16:00 مقام چهارم دور مقدماتی مقام پنجم دور مقدماتی 4 مقام چهارم دور مقدماتی
پلی آف

بازی سوم

سه شنبه

20/12/1398

16:00 مقام هشتم دور مقدماتی مقام اول دور مقدماتی 1 مقام هشتم دور مقدماتی
16:00 مقام هفتم دور مقدماتی مقام دوم دور مقدماتی 2 مقام هفتم دور مقدماتی
16:00 مقام ششم دور مقدماتی مقام سوم دور مقدماتی 3 مقام ششم دور مقدماتی
16:00 مقام پنجم دور مقدماتی مقام چهارم دور مقدماتی 4 مقام پنجم دور مقدماتی
پلی آف

بازی چهارم

(در صورت نیاز)

چهارشنبه

21/12/1398

16:00 مقام هشتم دور مقدماتی مقام اول دور مقدماتی 1 مقام هشتم دور مقدماتی
16:00 مقام هفتم دور مقدماتی مقام دوم دور مقدماتی 2 مقام هفتم دور مقدماتی
16:00 مقام ششم دور مقدماتی مقام سوم دور مقدماتی 3 مقام ششم دور مقدماتی
16:00 مقام پنجم دور مقدماتی مقام چهارم دور مقدماتی 4 مقام پنجم دور مقدماتی
پلی آف

بازی پنجم

(در صورت نیاز)

یکشنبه

25/12/1398

16:00 مقام اول دور مقدماتی مقام هشتم دور مقدماتی 1 مقام اول دور مقدماتی
16:00 مقام دوم دور مقدماتی مقام هفتم دور مقدماتی 2 مقام دوم دور مقدماتی
16:00 مقام سوم دور مقدماتی مقام ششم دور مقدماتی 3 مقام سوم دور مقدماتی
16:00 مقام چهارم دور مقدماتی مقام پنجم دور مقدماتی 4 مقام چهارم دور مقدماتی

 

 

توضیحاً : تغییر ساعت مسابقه با نظر فدراسیون و یا به دلیل پخش تلویزیونی امکان پذیر می باشد.

در مرحله نیمه نهایی : برنده بازی شماره یک با برنده بازی شماره چهار و برنده بازی شماره دو با برنده بازی شماره سه             مسابقات این مرحله را بصورت 3 از 5 برگزار می نمایند.

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال