مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال نوجوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال نوجوانان در بخش دختران روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برگزار شد.

 

پنج شنبه
میزبان خانه بسکتبال قزوین
١- خانه بسکتبال نیشابور ٩٠- خانه بسکتبال قزوین ٣٠
٢- خانه بسکتبال همدان ۴۴- رشیدی کرمان ۵٩

 

جمعه
میزبان خانه بسکتبال قزوین
خانه بسکتبال قزوین ٣۵-خانه بسکتبال نیشابور ٧٧
رشیدی کرمان ۵٨ – خانه بسکتبال همدان ۴١

به این ترتیب تیم های خانه بسکتبال نیشابور و رشیدی کرمان به مرحله فینال و تیم های خانه بسکتبال قزوین و خانه بسکتبال همدان به رده بندی راه یافتند.