هفته نوزدهم گروه شمال و هفته شانزدهم گروه جنوب در چارچوب لیگ دسته یک بسکتبال مردان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال در گروه شمال وگروه جنوب امروز جمعه 18 بهمن برگزار شد.

گروه شمال

نبوغ اراک ۷۴ – اسدآباد ۶۰
دانش فراز البرز ۶۵ – کوچین آمل ۸۴
مدرسه بسکتبال آتشی ۸۰ – امید تهران ۷۵
آرارات تهران ۶۳ – مهرام تهران ۷۴
پاسارگاد مشهد ۷۹ – خانه بسکتبال کرمانشاه ۷۱
آینده سازان ۷۸ – عقاب تهران ۷۳

 

گروه جنوب

خانه بسکتبال جهرم ۶۷ – نظم آوران سیرجان ۷۴
نفت امیدیه ۶۳ – پتروشیمی بندر امام ۶۷
صنعت مس رفسنجان ۷۶ – پدافند فسا ۷۴
اسلم اسپرت ۵۱ – خانه بسکتبال گلنور اصفهان ۶۸
کارگران هرمزگان ۹۴ – مهروبان نوین ماهشهر ۷۹