بازی اول مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بازی اول مرحله نیمه نهایی تیم های برنده و تیم های بازنده لیگ برتر بسکتبال بانوان برگزار شد.

*نتایج مرحله نیمه نهایی( مقام اول تا چهارم )

پالایش نفت آبادان ۷۲ _ ۹۴ بانوان شهر گرگان

نامی نو اصفهان ۷۲ _ ۷۹ گروه بهمن تهران

 

*نتایج مرحله نیمه نهایی( مقام پنجم تا هشتم )

پاز تهران ۷۲ _ ۶۵ خانه بسکتبال هرمزگان

 

** دیدار دوم این مرحله پنج شنبه 24 بهمن برگزار می شود.