لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب جمعه 25 بهمن برگزار شد.

نتایج گروه شمال هفته بیستم:

اسدآباد ۶۱ – کوچین آمل ۱۰۷
نبوغ اراک ۶۸ – م.ب.آتشی ۵۹
مهرام تهران ۷۶ – دانش فراز البرز ۵۰
امید‌‌ تهران‌‌ ۶۷ – پاسارگاد مشهد ۶۰
خانه بسکتبال کرمانشاه ۶۹ – آینده سازان ۷۷
عقاب تهران ۷۷ – خانه بسکتبال کردستان ۷۴

 

نتایج گروه جنوب هفته هجدهم:

صنعت‌‌‌‌مس‌‌‌‌‌رفسنجان ۸۰ – خانه بسکتبال جهرم ۶۲
تپنا بوشهر ۵۷ – خانه بسکتبال گلنور اصفهان ۶۶
کارگران هرمزگان ۷۱ – نظم‌‌اوران سیرجان ۵۹
نفت امیدیه ۶۶ – مهروبان‌‌نوین‌‌ماهشهر ۶۰
اسلم اسپرت ۵۷ – پدافند فسا ۷۵